Przygotowanie do wizyty

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY W GABINECIE?

Wizyta w gabinecie fizjoterapeutki uroginekologicznej wygląda trochę inaczej niż standardowa wizyta fizjoterapeutyczna. Zgłaszając się na pierwszą wizytę warto zabrać dotychczasową dokumentację medyczną związaną z problemem z jakim zgłaszamy się do gabinetu. Każda wizyta uwzględnia wywiad, badanie, pracę manualną oraz terapię ruchem.

Badanie per vaginam (przezpochwowe) wykonywane jest na drugiej wizycie i kolejnych według potrzeb – umożliwia ono szczegółową ocenę funkcji mięśni dna miednicy i rozpoczęcie terapii z dyfunkcjami miednicy mniejszej. Jest ono bezbolesne, trwa kilka chwil – staram się, aby trwało ono, jak najkrócej to możliwe dla komfortu pacjentki.

Przeznaczone jest ono dla każdej kobiety nie będącej dziewicą – w ciąży unikamy częstego badania przez pochwowego i wykonujemy je tylko w sytuacjach koniecznych. Przeciwwskazaniem do badania i terapii przezpochwowej jest infekcja dróg rodnych, także w okresie leczenia.

Praca z fizjoterapeutką uroginekologiczną polega na współpracy terapeutki z pacjentką - w zależności od dysfunkcji, pacjentki otrzymują zadanie do pracy własnej w domu. W terapii schorzeń kobiecych niezwykle istotna jest systematyczność i dobre nawyki na co dzień.

Celem naszej terapii jest zwiększenie świadomości ciała, ulga w dolegliwościach, a przede wszystkim powrót do pełnej funkcji i ulubionych aktywności ruchowych oraz poprawa jakości życia. W niektórych przypadkach wskazana będzie szersza diagnostyka lekarska.

Jak często odbywają się wizyty?

Częstotliwość spotkań jest bardzo różna: od jednej wizyty w tygodniu, przez wizyty co dwa tygodnie po jedną wizytę w miesiącu. Wszystko zależy od tego w jakim stanie jest pacjentka, z jakim problemem przychodzi oraz jak wygląda jej praca indywidualna w domu. Czasami pacjentki wolą przychodzić częściej na terapię – wtedy czują się pewniej, że wykonują polecone zadania prawidłowo, ktoś czuwa nad tym co robią. Niektóre pacjentki z racji odległości, czasu czy pieniędzy nie mogą sobie pozwolić na zbyt częste wizyty – wtedy złotym środkiem są wizyty co kilka tygodni, z intensywną pracą indywidualną pacjentki w domu.

Jak długo trwa wizyta?

Wizyta trwa do 60 minut.

Jak powinnaś ubrać się na wizytę?

Zwykle pacjentki przychodzą na terapię przed lub po pracy. Jeżeli charakter Twojej pracy pozwala na mniej formalny strój, wystarczy jeśli przyjdziesz na spotkanie w wygodnym ubraniu. W przeciwnym przypadku warto mieć ze sobą wygodny luźny (niekoniecznie sportowy) strój na zmianę, aby praca była komfortowa zarówno dla pacjentki, jak i terapeutki.